Trycksårsprevention

Utställare Monter Category Webbadress
ARJO Scandinavia AB ARJO Scandinavia AB 28 Arbetsplatshjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention https://www.arjo.com/sv-se/
Bima Plastteknik AB Bima Plastteknik AB 67 Trycksårsprevention http://www.bimaplastteknik.se
Care of Sweden AB Care of Sweden AB 37 Trycksårsprevention http://www.careofsweden.se/
Cobi Rehab AB Cobi Rehab AB 47 Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention, Övrigt https://www.cobirehab.com/sv/
Direct Health Care Group Direct Health Care Group 34 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention https://www.directhealthcaregroup.com/sv/
Etac Sverige Etac Sverige 33 Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Trycksårsprevention https://www.etac.com/sv-se/sverige/
Göran Sjödén Rehab Distribution Göran Sjödén Rehab Distribution 18 Trycksårsprevention https://www.rehabshop.se/
HD Rehab HD Rehab 44 Arbetsplatshjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention http://www.hdrehab.se/
HEA Medical AB HEA Medical AB 35 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention http://heamedical.se/
HMN HMN 16A Barnhjälpmedel, Hygien, Trycksårsprevention http://www.hmn.dk/sv/
Invacare AB Invacare AB 30 Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention http://www.invacare.se/sv
Järven Health Care Järven Health Care 4 Hygien, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention https://www.jarven.se
Life & Mobility Life & Mobility 72 Barnhjälpmedel, Mobilitet/gånghjälpmedel, Trycksårsprevention https://www.life-mobility.com/en/
Linet Linet 49 Förflyttning/mobilisering, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention, Övrigt http://www.linet.se/sv/hemvard
Permobil AB Permobil AB 1 Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention http://www.permobil.com/sv-start/SwedenStart/start/
Pernova Hjälpmedel AB Pernova Hjälpmedel AB 66A Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention http://www.pernova.se/
Pusensor Pusensor 8 Trycksårsprevention https://pusensor.se/
Salubrious AB Salubrious AB 25B Barnhjälpmedel, Hygien, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention https://www.salubrious.se/sv/
Sunrise Medical AB Sunrise Medical AB 42 Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention http://www.sunrisemedical.se/
Togemo AB Togemo AB 19 Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention http://www.togemo.se
Wolturnus A/S Wolturnus A/S 60 Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Trycksårsprevention http://wolturnus.dk/se