Mobilitet/gånghjälpmedel

Utställare Monter Category Webbadress
ARJO Scandinavia AB ARJO Scandinavia AB 28 Arbetsplatshjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention https://www.arjo.com/sv-se/
Airgo Airgo 71 Förflyttning/mobilisering, Mobilitet/gånghjälpmedel https://airgo.se/
Anatomic Sitt Anatomic Sitt 52 Barnhjälpmedel, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Transport/bilanpassning http://www.anatomicsitt.com
Erimed Erimed 27 Förflyttning/mobilisering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering https://www.erimed.se
Etac Sverige Etac Sverige 33 Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Trycksårsprevention https://www.etac.com/sv-se/sverige/
Eurovema Mobility AB Eurovema Mobility AB 45 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering http://www.eurovema.com/sv-se
FreedomBikes FreedomBikes 58 Fritid, Förflyttning/mobilisering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Transport/bilanpassning https://freedombikes.se/
Frölunda Data Frölunda Data 64 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering https://frolundadata.se/
Guldmann AB Guldmann AB 32 Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering https://www.guldmann.com/se
Human Care HC AB Human Care HC AB 41B Fritid, Förflyttning/mobilisering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering http://humancare.se/sv/
Life & Mobility Life & Mobility 72 Barnhjälpmedel, Mobilitet/gånghjälpmedel, Trycksårsprevention https://www.life-mobility.com/en/
Made for Movement AB Made for Movement AB 56 Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering http://www.madeformovement.com/
Mayday Aid AB Mayday Aid AB 55 Barnhjälpmedel, Fritid, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Transport/bilanpassning http://www.maydayaid.se/
Meditas Meditas 35A Förflyttning/mobilisering, Mobilitet/gånghjälpmedel https://www.meditas.fi/
Minicrosser AB Minicrosser AB 68 Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering http://www.minicrosser.se/
Pernova Hjälpmedel AB Pernova Hjälpmedel AB 66A Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention http://www.pernova.se/
Primed Fysio och Rehab AB Primed Fysio och Rehab AB 13 Barnhjälpmedel, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering https://www.primed.se/
Rehasense Rehasense 41C Fritid, Mobilitet/gånghjälpmedel https://rehasense.com/
Sunrise Medical AB Sunrise Medical AB 42 Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention http://www.sunrisemedical.se/
Swereco Swereco 36 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering https://www.swereco.se/
Topro Mobility AB Topro Mobility AB 65 Mobilitet/gånghjälpmedel https://topromobility.se/
Wolturnus A/S Wolturnus A/S 60 Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Trycksårsprevention http://wolturnus.dk/se
Zoomability Zoomability 17 Mobilitet/gånghjälpmedel https://www.zoomability.com/sv/