Kommunikation (syn, hörsel, kognition)

Utställare Monter Category Webbadress
Abilia AB Abilia AB 43 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Fritid, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Rehabilitering/habilitering http://www.abilia.com/sv
Br Ström Br Ström 66B Arbetsplatshjälpmedel, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Rehabilitering/habilitering https://www.brstrom.se/
Cura of Sweden Cura of Sweden 21 Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Rehabilitering/habilitering https://www.curaofsweden.com/
ErgoNova ErgoNova 20 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Rehabilitering/habilitering, Övrigt http://www.ergonova.se/
Frölunda Data Frölunda Data 64 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering https://frolundadata.se/
Goesart Goesart 11A Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Övrigt http://www.goesart.com/
HEA Medical AB HEA Medical AB 35 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention http://heamedical.se/
Iris Hjälpmedel Iris Hjälpmedel 9 Arbetsplatshjälpmedel, Fritid, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Rehabilitering/habilitering https://www.irishjalpmedel.se/
KNOP Rehatek AB KNOP Rehatek AB 12 Barnhjälpmedel, Kommunikation (syn, hörsel, kognition) http://www.knop.se/
KOM I KAPP AB KOM I KAPP AB 27 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Rehabilitering/habilitering http://www.komikapp.se
Novista Novista 25A Kommunikation (syn, hörsel, kognition) https://www.novista.se/
Picomed AB Picomed AB 6 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Rehabilitering/habilitering http://www.picomed.se/
Posifon Posifon 41A Kommunikation (syn, hörsel, kognition) http://posifon.se/
TFH TFH 38A Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Övrigt https://tfhsensory.se/
Tobii Dynavox AB Tobii Dynavox AB 48 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Fritid, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Rehabilitering/habilitering https://se.tobiidynavox.com/