Hygien

Utställare Monter Category Webbadress
ARJO Scandinavia AB ARJO Scandinavia AB 28 Arbetsplatshjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention https://www.arjo.com/sv-se/
Anatomic Sitt Anatomic Sitt 52 Barnhjälpmedel, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Transport/bilanpassning http://www.anatomicsitt.com
Cobi Rehab AB Cobi Rehab AB 47 Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention, Övrigt https://www.cobirehab.com/sv/
Direct Health Care Group Direct Health Care Group 34 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention https://www.directhealthcaregroup.com/sv/
Etac Sverige Etac Sverige 33 Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Trycksårsprevention https://www.etac.com/sv-se/sverige/
Guldmann AB Guldmann AB 32 Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering https://www.guldmann.com/se
HEA Medical AB HEA Medical AB 35 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention http://heamedical.se/
HMN HMN 16A Barnhjälpmedel, Hygien, Trycksårsprevention http://www.hmn.dk/sv/
Invacare AB Invacare AB 30 Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention http://www.invacare.se/sv
Järven Health Care Järven Health Care 4 Hygien, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention https://www.jarven.se
Ken Hygiene Systems Ken Hygiene Systems 59 Hygien https://ken.se/
Salubrious AB Salubrious AB 25B Barnhjälpmedel, Hygien, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention https://www.salubrious.se/sv/
Svan Care AB Svan Care AB 75 Förflyttning/mobilisering, Hygien http://www.svancare.se/
Swereco Swereco 36 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering https://www.swereco.se/
Wolturnus A/S Wolturnus A/S 60 Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Trycksårsprevention http://wolturnus.dk/se