Förflyttning/mobilisering

Utställare Monter Category Webbadress
Arjo Scandinavia AB Arjo Scandinavia AB 61 Arbetsplatshjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention https://www.arjo.com/sv-se/
Bano Life Bano Life 44 Fritid, Förflyttning/mobilisering, Rehabilitering/habilitering https://banolife.no/
Baxter Hill-Rom Baxter Hill-Rom 22 Förflyttning/mobilisering https://www.baxter.se/sv
Brehms Spilerdug ApS Brehms Spilerdug ApS 5 Arbetsplatshjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Rehabilitering/habilitering https://spilerdug.se
Cobi Rehab AB Cobi Rehab AB 57 Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention, Övrigt https://www.cobirehab.com/sv/
Comfort System Scandinavia AB Comfort System Scandinavia AB 4 Arbetsplatshjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Rehabilitering/habilitering http://www.comfortsystem.se
Decon AB Decon AB 34 Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering http://www.decon.se/
Direct Health Care Group Direct Health Care Group 43 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention https://www.directhealthcaregroup.com/sv/
ErgoNova ErgoNova 76 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Rehabilitering/habilitering, Övrigt http://www.ergonova.se/
Etac Sverige Etac Sverige 33 Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Trycksårsprevention https://www.etac.com/sv-se/sverige/
Eurovema Mobility AB Eurovema Mobility AB 53 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering http://www.eurovema.com/sv-se
FreedomBikes FreedomBikes 24 Fritid, Förflyttning/mobilisering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Transport/bilanpassning https://freedombikes.se/
Frölunda Data Frölunda Data 26 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering https://frolundadata.se/
Guldmann AB Guldmann AB 32 Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering https://www.guldmann.com/se
HD Rehab HD Rehab 62 Arbetsplatshjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention http://www.hdrehab.se/
HEA Medical AB HEA Medical AB 2 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention http://heamedical.se/
Human Care HC AB Human Care HC AB 51 Fritid, Förflyttning/mobilisering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering http://humancare.se/sv/
Invacare AB Invacare AB 31 Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention http://www.invacare.se/sv
Komikapp Komikapp 28 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Rehabilitering/habilitering http://www.komikapp.se
Kvistberga Group AB Kvistberga Group AB 18 Förflyttning/mobilisering, Transport/bilanpassning https://kvistberga.se/
L&B Medical AB L&B Medical AB 47 Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering http://www.lbmedical.se
Learn to Move Learn to Move 73 Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Övrigt https://www.learntomove.se/
Linet Linet 7 Förflyttning/mobilisering, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention, Övrigt http://www.linet.se/sv/hemvard
Mercado Medic AB Mercado Medic AB 60 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Rehabilitering/habilitering https://mercado.se
Minicrosser AB Minicrosser AB 40 Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering http://www.minicrosser.se/
NHS Care NHS Care 15 Arbetsplatshjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel https://www.nhscare.se/
Northern Care Northern Care 12 Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel https://northerncare.se/
Panthera AB Panthera AB 1 Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Rehabilitering/habilitering, Övrigt http://www.panthera.se/
Permobil AB Permobil AB 1 Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention https://www.permobil.com/sv-se
Pernova Hjälpmedel AB Pernova Hjälpmedel AB 6 Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention http://www.pernova.se/
Picomed AB Picomed AB 27 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Rehabilitering/habilitering http://www.picomed.se/
Sunrise Medical AB Sunrise Medical AB 48 Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention http://www.sunrisemedical.se/
Svan Care AB Svan Care AB 29 Förflyttning/mobilisering, Hygien http://www.svancare.se/
Swereco Swereco 39 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering https://www.swereco.se/
Wolturnus A/S Wolturnus A/S 54 Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Trycksårsprevention http://wolturnus.dk/se