Seminarieprogram 2018

Samma seminarieprogram den 24 & 25 oktober

09.40-10.20 VAGGAN - ett unikt projekt för funktionshindrade barn i Baltikum
Lasse Hedell, Vaggan

På andra sidan Östersjön förvaras funktionshindrade barn på barnhem. Ibland helt utan kontakt med mamma eller pappa. Vaggan är stiftelsen som gör allt för att förändra på detta. Hör en av Vaggans grundare, Lasse Hedell berätta om hur allt startade och hur stiftelsen har varit med och byggt upp Litauens nationella habiliteringscenter och hur detta har bidragit till att många funktionshindrade barn fått lämna barnhemmen och flyttat hem till sina biologiska föräldrar. I Lettland har Vaggan byggt upp en hjälpmedelscentral som fyller upp det som staten inte kan förse landet med. Målet är att hjälpa till att bygga upp en nationell hjälpmedelscentral som också skall serva andra länder i regionen. I Lettland skall det också byggas upp ett nationellt habiliteringscenter enligt samma modell som i Litauen.

10.40-11.20 ATEA - Värdefull information med uppkopplade hjälpmedel
Mikael Werthen & Oscar Bexell, Atea

Internet of Things, IoT, handlar om att en mängd sensorer läser av en rad data som i sin tur kan ge oss massor av användbar information. Vi kan få hjälp att hitta hjälpmedel som är på vift och spara tid på att slippa springa runt och leta. IoT kan även ge oss värdefull information om exakt hur mycket ett hjälpmedel har används och signalera om det är dags för service eller flagga för att hjälpmedlet kanske inte använts alls. Sensorer som förser oss med data kan hjälpa oss att hjälpa andra. IT-bolaget Atea berättar här om den nya digitaliserade vården och vilka fördelar detta innebär för både personal och patienter.

13.00-13.40 Extrem fetma - omvårdnad och förflyttning
Kicki Reifeldt, HjälpmedelCenter Sverige

Föredraget handlar om hur fetma påverkar mobilitet och rörelse och vilka konsekvenser extrem fetma har för omvårdnadsarbete och förflyttningar. Du får kunskap om vilka hjälpmedel som är anpassade för människor med extrem fetma och vilket platsutrymme som krävs för att arbeta på ett ergonomisk bra sätt. Vi för resonemang om vikten av ett bra bemötande och kommunikation mellan brukare och hjälpare i förflyttningar.

14.00-14.40 Kulturmöten och krockar i vården
Ingela Olsson

För att på ett bra sätt kunna möta människor från andra kulturer behöver vi kunskaper om både deras och vår egen kultur. Olika kulturer kan innebära olika syn på funktionsnedsättning och på hur man botar sjuka människor. Hur löser vi det?

15.00-15.40 Tankens kraft - Att göra det omöjliga möjligt
Mikael Andersson

Född utan armar och ben, Mikael är gift och har fyra barn. Han är dessutom egen företagare och en av Sverige, Norge och Finlands populäraste föreläsare. Inspiration och nytt perspektiv. I sina inspirerande och uppskattade föreläsningar berättar han med ett smittande leende om mod, normalitet, motivation och en stark drivkraft att nå målen och förverkliga sina drömmar. Allvar och svårigheter blandas med humor och glädje i tvära kast. Du kan förvänta dig en mycket personlig föreläsning där Mikael använder många exempel från livet och vardagen för att förmedla sitt budskap. Men inte en människa lämnar salen utan att ha påverkats djupt.
Följande leverantörer kommer att arrangera workshop under Fokus Hjälpmedel


09.30-10.10 Optimalt sittande med iShear - Världens första verktyg för att mäta skjuvkrafter

Skjuvning är en viktig faktor i utvecklingen av trycksår, men har varit svår eller i det närmaste omöjlig att kvantifiera, vilket har gjort det svårt att jämföra olika rullstolsinställningar eller dokumentera olika sittanpassningar ur ett skjuvperspektiv. Därför har glidning och skjuvning varit en riktig klinisk utmaning. Ishear är det första kliniska verktyget att mäta den totala skjuvkraften i ett sittsystem vilket innebär att du enkelt kan övervaka och jämföra skjuvkraften när du justerar eller väljer ett ryggstöds system, sitsvinklar, tilt, fotstöd, olika sittytor, med mera.

10.20-11.00 Minska glappet mellan allaround och komfortrullstol

Att byta rullstol från allround till komfort kan för många rullstolsanvändare bli en smärre chock. Förmågan att själv kunna ta sig fram kortare sträckor, eller att bara vrida på stolen kan gå förlorad. Användaren är utlämnad till anhöriga och vårdpersonals agerande för att ändra sittposition eller bli körd från en plats till en annan. Måste det vara så? Eller finns det en ”mellanlösning” från allround till komfortrullstol? Etac Prio erbjuder en intressant kombination av aktivitet och vila. Om behoven förändras, kan Prio justeras och kompletteras för den nya situationen.

11.10-11.50 Digitala verktyg som stöd i vardagen

Dagens moderna teknik ger många möjligheter till självständighet och en ökad livskvalitet. Här tittar vi på våra senaste hjälpmedel inom kognition och hur de kan användas i vardagen. Under workshopen delar vi med oss av exempel på hur de kan användas samt ger er möjlighet att praktiskt prova dem.

12.10-12.50 Varför välja SmartDrive?

Aktivitet och rörlighet är grundläggande för kroppen och krävs för att uppfylla våra behov i det dagliga livet. För att kunna vara så aktiv som möjligt behöver vi vara rädda om våra axlar och armar. Förslitningsskador och smärta kan få stora effekter i vardagen och kan påverka stabilitet, positionering, uppresningsmöjlighet samt komfort. Vi kommer här ge en översikt av vilka sekundära komplikationer man skulle kunna förhindra genom att tidigt arbeta preventivt med att avlasta axlar och armar, samt hur SmartDrive kan underlätta vardagen.

13.00-13.40 Hälsoekonomi i omvårdnad - En vinst för både brukare och vårdgivare

Trycksår är idag en av de största utgiftsposterna inom sjukvården, inte långt efter cancer och hjärt-/kärlsjukdomar. Förebyggande arbete är centralt för att minska trycksår och med rätt kunskap och övergripande strategi kan trycksår med dess kostnader och konsekvenser minimeras. Få med dig färska siffror, tydliga räkneexempel och strategier för att skapa hälsoekonomiska vinster och för att kunna skapa en bättre vård för både brukare och vårdgivare.

13.50-14.30 Förflyttning vid smärtproblematik

Handicare har över 30 års erfarenhet av patientförflyttningar inom manuell förflyttning och med lyft. Vi har ett av marknadens bredaste sortiment av enkla och säkra förflyttningslösningar. I vårt dagliga arbete får vi ofta frågor kring hur en förflyttning kan underlättas är patienten är mycket smärtkänslig i samband med förflyttningen. Vi kommer därför under workshopen praktiskt visa hur några förflyttningssituationer kan underlättas för patienter med smärtproblematik.