Bli utställare

Om ert företag är verksamt inom hjälpmedelsbranschen är Fokus Hjälpmedel rätt forum för er. Som utställare får ni möjlighet att skapa relationer och träffa beslutsfattare på olika nivåer, allt från inköpare på landstingen och vårdpersonal till brukare och dess anhöriga.

Fokus Hjälpmedel är mötesplatsen för innovation och en förbättrad framtid för alla. Syftet med detta forum är att presentera produktnyheter, ta upp aktuella ämnen genom seminarier och därmed öka förutsättningarna för en kvalitativ och tillgänglig vård och omsorg. Här möts hjälpmedelsverksamheter, beslutsfattare, vårdpersonal, användare och alla som har ett intresse för hjälpmedel.Kontakta:
Sven-Erik Bjarnesson
seb@vendo-media.se
070-486 96 11


Utställar-app

Trippus Utställar-app för iPhone/iPad kan användas för att scanna och registrera besökare i er monter, utställaryta eller liknande. Scanning sker enkelt med den inbyggda kameran och ger dig möjlighet att enkelt samla in besökarnas kontaktinformation samt kategorisera dem i relevanta intressegrupper för effektiv uppföljning.

Med Trippus Utställar-app för iPhone/iPad kan du:

→ Scanna besökarnas namnbrickor/badgar eller biljetter

→ Knyta besökare till specifika intressegrupper

→ Skriva fritext-noteringar på specifika besökare

→ Se historik över scannade besökare direkt i appen

→ Stödjer en eller flera enheter i samma monter/utställaryta

→ Få sammanställda listor med alla besökarnas kompletta kontaktuppgifter

För mer information och beställning av Trippus Utställar-app, kontakta
anders.arehag@nordiskemedier.se

Registrera dig och hämta ditt utställarkort!


Inom kort kommer du kunna hämta utställarkort